บริษัท เก้า-ห้า โปร จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภท ถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก

ถังพลาสติก ถังเก็บน้ำพลาสติก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแช่น้ำแข็ง เรือ แนวกั้นถนน กรวยยาง ทุ่นลอยน้ำ ฯลฯ

ถังพลาสติก ทรงกระบอก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

เป็นถังพลาสติกมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
ปากของถัง มีสันวงแหวนยื่นโดยรอบเป็นเนื้อตัน 2 ระดับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตัวของถัง มีสัน - ลอน นูน ยื่นออกมารอบตัวถัง 2 ลอน ผิวของตัวถังเรียบเป็นมัน ไม่ด้าน ไม่บิดงอ
ผลิตด้วยระบบ BLOW MOULDING
ทำด้วยสารโพลีเอธีลีน ( HDPE )

ถังหมักพลาสติก ทรงกลม พร้อมฝาปิด สีดำ และสายรัด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

ถังหมักพลาสติก ทรงกลม พร้อมฝาปิด สีดำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

ถังหมักพลาสติก ทรงกระบอก พร้อมแบบฝาเกลียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร